USG BORAL
October 1, 2019

USG BORAL

“MCT Team Building สร้างงานด้วยกายและใจ สร้างความปลอดภัยด้วยจิตสำนึก”

การทุ่มเททำงานด้วยหัวใจที่จะนำความสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมาให้นั้น ต้องมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ

การเรียนรู้จากงาน” ที่ทำอยู่อย่างเปิดใจกว้าง ด้วยหัวใจที่แจ่มใส กล้าเผชิญกับปัญหา

และมองว่าอุปสรรคจากงานเป็นสิ่งท้าทายเสมอ

Client : USG BORAL

Avenue : Khaoyai, Thailand

Facilitator : A.Aof

Theme : Fighting Together

Date : 6 September, 2019 .

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา

#Training

#TeamBuilding


71186208_2752168454793950_6481710819145940992_o 71142189_2752168261460636_5935001447035830272_o 71391622_2752167978127331_5019850328367955968_o 70888144_2752168051460657_8230475146771562496_o 71101378_2752167964793999_8494835593635692544_o 70794560_2752168518127277_2705118394708918272_o