NHK Spring #2
April 4, 2018

ความสนุกสนาน เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมิตรภาพที่ดีในทีม
เหมือนที่บริษัท NHK มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ตั้งแต่เริ่มกิจกรรม
จนสิ้นสุดกิจกรรม สิ่งนี้ยิ่งทำให้เกิดมิตรภาพดีๆ และส่งผลให้มีการทำงานที่ราบรื่นขึ้นด้วย

Client : NHK Spring (Thailand)
Avenue : ศูนย์ธรรมศาสตร์พัทยา
Facilitator : A.Aon

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #Teambuilding #GENIINTENTION