ISSP2
October 3, 2017

การดูแลลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญในองค์กร
ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะลูกค้า คือคนที่ทำให้องค์กรเกิดการเติบโตมากขึ้น
สิ่งนี้จึงจำเป็นที่ทุกคนในองค์กรต้องทำหน้าที่ของตน
เพื่อปกป้องลูกค้าเดิม และสร้างลูกค้าใหม่ๆขึ้นมา

Client : Internet Solution & Service Provider
Avenue : โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์
Facilitator : A.Vee 

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #TeamBuilding #Geniintention