HILTI
July 21, 2020

ในวันมหัศจรรย์ เราได้ร่วมกันสร้างความอัศจรรย์ของความสุข ความสนุกด้วยกัน
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของชาว Hilti ทุกคน
สามารถพิสูจน์คำที่ว่า
“งานที่ดีไม่เพียงทำให้กระเป๋าพองโต แต่ต้องทำให้หัวใจเราพองโตด้วย”
และเรามั่นใจว่า Hilti คือองค์กรนั้น

Client : HILTI Thailand
Venue : i Tara Resort & Spa
Facilitator : A.Thitipong
Process : Team Building
Date : 29 February, 2020

#Teambuilding
#นึกถึงการสร้างทีมนึกถึงเรา
#ผู้นำในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ