Ford + AAT
October 3, 2017

องค์ประกอบหนึ่งของการเป็นทีมที่ดี คือการเปิดใจให้กัน
ร่วมกันทำ CSR สิ่งดีๆเพื่อสังคมด้วยมือตัวเอง และพร้อมฝ่าฟันปัญหา อุปสรรค ไปพร้อมกัน
การเติมเต็มเสียงหัวเราะ รอยยิ้มให้แก่กันแบบนี้เสมอ
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดทีมที่เข้มแข็งมากขึ้น

Client : Ford
Avenue : Tassana Garden
Facilitator : A.Aof

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #Teambuilding