Bangkok Datacom #2
April 20, 2018

เราสามารถทำงานโดยเป็นผู้เลือกที่จะมีความสุขในงานที่ทำ
บนความเข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์
และรักษามาตรฐานความสัมพันธ์อันดีงาม
ถ้าเราเรียนรู้ว่าทุกคนในงานล้วนเกี่ยวข้องกัน
เราจะไม่เสียเวลากับความขัดแย้งใดๆที่ไม่เกิดประโยชน์

ขอบคุณบริษัทบางกอกดาต้าคอม ที่เห็นประโยชน์ของการสร้างความสุขให้กับพนักงาน

Course : การทำงานแบบมืออาชีพอย่างมีความสุข
Client : Bangkok Datacom
Avenue : Bangkok Datacom
Facilitator : A.Kanyasorn

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #Training #GENIINTENTION