โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
June 25, 2019

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคลื่นลูกใหม่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง”
(New Wave in Disruptive)

.
การจะทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ทุกคนในทีมจะต้องรู้จัก คุ้นเคย สนิทสนม
มีความเชื่อใจต่อกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ทีมงาน Gen i intention มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดวิธีการของกลุ่มสัมพันธ์
และการบริหารทีมงานให้กับโครงการนี้ 

.
Client : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
Avenue : Bangkok, Thailand
Facilitator : A.Kanyasorn
Date : 14 May 2019
.
#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา
#Training
#TeamBuilding

60879856_2503930756284389_854535781362958336_o 60884043_2503930196284445_3279417983893504000_o 60887569_2503930062951125_6641586071886888960_o 60894852_2503930542951077_4917974202323042304_o 60932810_2503930766284388_324272397374980096_o 61027470_2503930036284461_8329314262786768896_o 61040710_2503930026284462_6617631411484491776_o 61094335_2503930589617739_497395107373252608_o 61097108_2503930412951090_4354040838829899776_o 61159130_2503930236284441_5249634725131190272_o 61496777_2503930729617725_520405953007321088_o 61550972_2503930972951034_268954073300992000_o