หลักสูตรภาวะผู้นำ รุ่นที่ 4
October 1, 2019

หลักสูตรภาวะผู้นำ รุ่นที่ 4

หลักสูตรภาวะผู้นำ สำหรับข้าราชการกรุงเทพฯ

เราจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Activity Based Learning เชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ของการเป็นผู้นำ

มีการจำลองสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาเพราะการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดสถานการณ์ของการเรียนรู้

คือรูปแบบการเรียนรู้ที่ทำให้ตระหนักรู้ เพื่อสู่การเปลี่ยนแปลง

Client : สถาบันพัฒนานาข้าราชการ กทม.

Theme : Activity Based Learning

Avenue : Bangkok, Thailand

Facilitator : A.Thitipong, A.Kanyasorn, A.Krittapas

Date : 25-26 June , 2019 .

#หลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ

#Training


66454918_2594564040554393_2816197566222303232_o 66290231_2594564430554354_1778638840236343296_o 66285909_2594566907220773_4499960067788898304_o 66366448_2594565423887588_788952309357871104_o 66387560_2594566423887488_3448614896214736896_o 66721946_2594564907220973_7477589919771131904_o 66529313_2594563697221094_2992640552228356096_o 66520654_2594567277220736_8068206338821324800_o 66275137_2594563423887788_2790822452760936448_o 66511039_2594566010554196_7721048066475687936_o 66956167_2594567870554010_3068311674051100672_o