สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
December 21, 2018

การพัฒนาตนเอง เพื่อทีม อาจต้องใช้เวลา
ต้องใช้ความพยายาม โดยเฉพาะการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพราะประโยชน์จากการเรียนรู้ เป็นกำไรที่ส่งเสริมให้ทีมมีพัฒนาไปด้วยกัน

Client : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Avenue : โรงแรมทวาราวดี ปราจีนบุรี
Facilitator : A.Vee

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #Training #TeamBuilding #GENIINTENTION