สปสช.
March 15, 2017

“การทำงานในยุคใหม่ ไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้ตลอดเวลา”

เราจึงพร้อมจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างทีมงานที่ดีให้กับองค์กรแห่งนี้

Client : สปสช.

Avenue : Chiangkhan River Mountain

Facilitator : A.Aof

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #teambuilding #trainingorganizer #organizer

#Ice breaking #walkrally #tourorganize #Staffparty #event #party