สถาบันพัฒนานาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (1)
June 25, 2019
หลักสูตรภาวะผู้นำ สำหรับข้าราชการกรุงเทพฯ รุ่นที่ 1
.
เราจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Activity Based Learning เชื่อมโยงประเด็นต่างๆของการเป็นผู้นำ
มีการจำลองสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาเพราะการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดสถานการณ์ของการเรียนรู้
คือรูปแบบการเรียนรู้ที่ทำให้ตระหนักรู้เพื่อสู่การเปลี่ยนแปลง
.
Client : สถาบันพัฒนานาข้าราชการ กทม.
Theme : Activity Based Learning
Avenue : Bangkok,Thailand
Facilitator : A.Thitipong, A.Kanyasorn, A.Krittapas
Date : 1-2 April 2019
.
#หลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ
#Training
#TeamBuilding

58379908_2449682895042509_6424875143255818240_o 58444668_2449683261709139_4149942060188696576_o 58461276_2449683528375779_914863072391200768_o 58676624_2449683101709155_7874177811085262848_o 59192838_2449683455042453_2511746034896470016_o 59273883_2449682881709177_2474401599200428032_o