พรพิวัฒน์ ยานยนต์ : หลักสูตรภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
July 21, 2020

หนึ่งในหลักสูตรสร้างชื่อของเราคือ
หลักสูตรภาวะผู้นำ

ความรู้ภาวะผู้นำในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนับเป็นความสำคัญ
เพราะผู้นำในปัจจุบันไม่ใช่แค่ผู้สั่งงาน
แต่ต้องสามารถสอนงาน สร้างพลังใจ และทัศนคติที่ดีต่อการรับมือในการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อีกด้วย

ขอบคุณบริษัท พรพิวัฒน์ยานยนต์ ขอนแก่น จำกัด ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน
โดยเรายังคงรักษามาตรการของความปลอดภัยตามข้อกำหนดด้วยการ
1.จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานเดียวกันไม่เกิน 30 คน
2.สวมใส่หน้ากากอนามัย
3.ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์
4.ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยแอลกอฮอร์ชนิดฉีดพ่น

Client : บริษัท พรพิวัฒน์ยานยนต์ ขอนแก่น
Venue : ขอนแก่น
Facilitator : A.Thitipong
Process : In-House Training

#Training
#ภาวะผู้นำ
#นึกถึงการสร้างทีมนึกถึงเรา
#ผู้นำในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ