นิติรัฐฯ : หลักสูตร Smart Leadership
July 20, 2020

ผู้นำควรเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและแนวความคิดที่ชัดเจน

บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผู้นำสร้างแผนงานแม่แบบ (blueprint of action)

ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน

นอกจากนั้น ไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั้น

แต่ผู้นำต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึงเป้าหมายด้วย

ผู้นำต้องมีความสามารถนำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision)

และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากความสำเร็จในอนาคต

อีกทั้งยังสามารถทำให้พนักงานมีแรงจูงใจและรู้สึกตื่นเต้นกับทิศทางใหม่นี้ด้วย

Client : บริษัท นิติรัฐ ลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
Venue : River Kwai Village Hotel
Facilitator : A.Thitipong
Process : Training
Date : 18 January, 2020

#Training
#Teambuilding
#นึกถึงการสร้างทีมนึกถึงเรา
#ผู้นำในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ