คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
August 22, 2017

“ทีมที่เข้มแข็ง คือทุกคนในทีมต้องร่วมใจ ร่วมมือ และลงมือช่วยเหลือกัน

ไม่ทอดทิ้งกัน ผ่าฟันอุปสรรค และไม่ว่าอย่างไรทุกคนต้องยังหันมายิ้มให้แก่กันได้”

Client : คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Avenue : Bluewave Huahin

Facilitator : A.Aof

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #TeamBuilding #Geniintention