กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2
December 15, 2017

“คิดบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ”

Client : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Avenue : Phanhin Regent Executive Residence
Facilitator : อ.รุจิญา

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #Teambuilding #GenITraining