หลักสูตรออนไลน์

เนื่องในสภาวะความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัส โควิท-19  บริษัท เจน ไอ อินเทนชั่น จำกัด ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการหาทางออกเพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม พัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ หลักสูตรออนไลน์ของเรา เหมาะกับการเรียนรู้อย่างยิ่งโดยใช้หลัก 3 ข้อ คือ เข้าถึงได้ง่าย ตรงจุด และเห็นผัลลัพธ์หลังกิจกรรม

หลักสูตรฝึกอบรม

Posts not found

Training organize ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน