วิทยากร

อ. ณธชญ พุ่มพฤกษี
คนนำเกม เพื่อการเปลี่ยนแปลง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้กิจกรรมเชื่อมโยงกับศาสตร์โค้ช เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้