การบริหารจัดการเวลา Time Management
September 10, 2020

หลักสูตรการบริหารจัดการเวลา

ที่จะช่วยลดปัญหาชีวิต และการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยการจัดระเบียบเวลาอย่างสร้างสรรค์