ตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ Video Editing
April 20, 2020

หลักสูตรสร้างสื่อภาพนิ่งและวีดีโอด้วยมือถือ

หัวข้อที่สอน

การตลาดเบื้องต้น

การวางแผนออกแบบสื่อ

การใช้สีในการออกแบบ

เทคนิคการใช้รูปทรง

เทคนิคการใส่ข้อความ

การทำสื่อภาพนิ่งด้วยมือถือ

การทำสื่อวีดีโอด้วยมือถือ

การทำสื่อภาพนิ่งแบบเคลื่อนไหวด้วยมือถือ

เทคนิค และการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำสื่อ