วิทยากร

วิทยากรของเราได้รับการคัดเลือกมาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการฝึกอบรม ที่มีประสบการณ์ มีคุณวุฒิ และที่สำคัญคือความเข้าใจในการพัฒนาทักษะตามแนวทางของการใช้กิจกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประสบการณ์อันจะนำไปเพิ่มประสิทธิภาพทั้งกับตัวเองและหน่วยงานได้

Training organize ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน